Logo
جستجو

گروه محصولات FANRP

راهکار جامع سازمانی فناپ (FANRP)، شامل 40 محصول نرم‌­افزاری در 13 گروه محصول است که بیش از 200 فرآیند کسب و کاری را پوشش می‌­دهد، این فرآیندها در سازمان جاری می­‌شود تا بتواند چرخه کامل اتوماسیون صنعتی را به کسب و کار هوشمند متصل کند و با افزایش سود سازمان تاثیر اصلی خود را برجای گذارد.

مدیریت بازرگانی (CMG)

مدیریت بازرگانی (CMG)

گروه محصول مدیریت بازرگانی، شامل تمامی فرآیند‌های خرید، فروش و مدیریت ارتباط با ذی‌نفعان است. مدیریت فروش و قیمت‌گذاری، زنجیره‌ای کامل از فرآیندهای بازاریابی فروش و ارتباط با مشتری را به صورت جامع در اختیار شما قرار خواهد داد.

قابلیت‌های زیرساختی کسب و کار (BPC)

قابلیت‌های زیرساختی کسب و کار (BPC)

گروه محصول قابلیت‌های زیرساختی کسب و کار، مجموعه‌ای از قابلیت‌های پشتیبان برای راهکار جامع سازمانی فناپ است.

مدیریت مالی (FIN)

مدیریت مالی (FIN)

گروه محصول مدیریت مالی دیدی همه جانبه از زوایای مختلف مالی کسب و کار در سازمان ارائه می‌دهد.

مدیریت سرمایه انسانی (HCM)

مدیریت سرمایه انسانی (HCM)

مهم‌ترین مزیت گروه محصول سرمایه انسانی، محوریت نگرش سرمایه ای به منابع انسانی سازمان و الهام گرفتن از مدل‌های تعالی سرمایه انسانی است.

مدیریت دانش و مستندات (KDM)

مدیریت دانش و مستندات (KDM)

مدیریت اسناد سازمان به عنوان یکی از نیازهای پایه و به‌عنوان پشتیبان فرآیندهای اصلی سازمان تعریف شده است.

بهداشت،ایمنی،محیط زیست و مسئولیت‌ اجتماعی (HSEC)

بهداشت،ایمنی،محیط زیست و مسئولیت‌ اجتماعی (HSEC)

گروه محصول بهداشت، ایمنی، محیط زیست و مسئولیت‌ اجتماعی، قابلیت مدیریت هوشمندانه در حوزه‌های مدیریت ریسک، حوادث، محیط زیست، سلامت کارکنان، صدور مجوز انجام کار و ... را از طریق پایش و ارزیابی پارامترهای ایمنی عملیات و فرآیندهای تولید میسر می کند.

مدیریت زنجیره تأمین (SCM)

مدیریت زنجیره تأمین (SCM)

گروه محصول مدیریت زنجیره تأمین، رویکردی یکپارچه در برنامه‌ریزی و کنترل مواد و اطلاعات ورود و خروج اقلام تأمین‌کنندگان و مشتریان را در یک سازمان ارائه می‌دهد.

مدیریت حقوقی (LMS)

مدیریت حقوقی (LMS)

مدیریت قراردادها و دعاوی سازمان، به عنوان فرآیندهای پشتیبان سازمان، در قالب گروه محصول مدیریت حقوقی میسر می‌شود.

مدیریت تولید (MFG)

مدیریت تولید (MFG)

گروه محصول مدیریت تولید، با برخورداری از فرآیندهای پیکربندی سیستم تولید، برنامه‌ریزی تولید محصولات، زمان‌بندی صحن کارخانه، صدور دستور کارهای تولید، کنترل تولید و تحلیل مغایرت‌ها، امکان مدیریت اثربخش بر فرآیندهای تولیدی سازمان را فراهم می‌سازد.

مدیریت نگهداری و تعمیرات (MTC)

مدیریت نگهداری و تعمیرات (MTC)

گروه محصول مدیریت نگهداری و تعمیرات، به عنوان یکی از رئوس نگهداری پایداری عملکرد دارایی‌های فیزیکی سازمان، امکان دسترسی سریع به اطلاعات و وضعیت تجهیزات (در ارتباط با لایه اتوماسیون صنعتی) و پاسخگویی سریع به وضعیت عملیاتی آن‌ها را ایجاد می‌کند.

مدیریت عملکرد (PMS)

مدیریت عملکرد (PMS)

در چارچوب گروه محصول مدیریت عملکرد، بستری مناسب برای توسعه فرآیندهای ارزیابی عملکرد سازمان، با استفاده از روش‌های رایج این حوزه میسر می‌گردد.

مدیریت کیفیت (QMS)

مدیریت کیفیت (QMS)

گروه محصول مدیریت کیفیت، با اجرای جامع فرآیندهای کنترل کیفیت محصولات، مواد اولیه، موجودی و کنترل کیفیت حین فرآیند و همچنین با ارائه متدولوژی متناسب موجب تضمین کیفیت و برآورده شدن رضایت مشتریان سازمان می شود.

مدیریت پروژه (PJS)

مدیریت پروژه (PJS)

با استفاده از گروه محصول مدیریت پروژه، مدیریت چرخه عمر پروژه میسر می‌شود و گروه‌های فرآیندی استاندارد  PMBOK پشتیبانی می‌گردد.

rightDotleftDot