Logo
جستجو
قابلیت‌های زیرساختی کسب و کار (BPC)

قابلیت‌های زیرساختی کسب و کار (BPC)

گروه محصول قابلیت‌های زیرساختی کسب و کار، مجموعه‌ای از قابلیت‌های پشتیبان برای راهکار جامع سازمانی فناپ است. از جمله ماژول‌های گروه محصول قابلیت‌های زیرساختی، می‌توان به پورتال، اتوماسیون اداری، گزارش‌ساز، مدیریت جریان کار و .... اشاره نمود. در این مجموعه، یکپارچگی کامل با سایر محصولات به نحوی تأمین شده است که استفاده از فرآیند‌های BPC به سهولت امکان‌پذیر باشد.

به منظور مشاهده اطلاعات تکمیلی در رابطه با هر یک از محصولات بالا، روی عنوان آن محصول که در ادامه آمده است، کلیک نمایید.

زیرساخت (PFS)

زیرساخت (PFS)

پورتال و اتوماسیون اداری (PAT)

پورتال و اتوماسیون اداری (PAT)

مدیریت گزارشات (RPT)

مدیریت گزارشات (RPT)

مدیریت جریان کار (WFM)

مدیریت جریان کار (WFM)

rightDotleftDot