Logo
جستجو

مدیریت ارتباط با ذینفعان (XRM)


مدیریت ارتباط با ذینفعان (XRM)

Relationship Management

XRM

مدیریت ارتباط با ذینفعان:

 

نتیجه موفقیت عملکرد هر سازمان در افزایش رضایتمندی مشتریان خود منجر به حفظ مشتریان قبلی و افزایش تعداد مشتریان  جدید می باشد.به همین دلیل وجود نرم افزار هایی که امکان بررسی رفتار مشتریان و ثبت اطلاعات آن ها را داشته باشند در دهه گذشته رشد چشم گیری داشته است.

چرا باید از سیستم مدیریت ارتباط با ذینفعان استفاده نماییم؟

برخی از ویژگی هایی که شرکت ها را ملزم به استفاده از سیستم مدیریت ارتباط با ذینفعان می نماید شامل موارد ذیل می باشد:

1.شناخت بهتر مشتریان
2.تقسیم بندی بهتر محصولات و تیم های فروش
3.حفظ بهتر مشتریان
4.پیش بینی بهتر نیازهای مشتریان و بررسی امکان رفع نیاز های آن ها
5.شناخت بهتر رقبا و محصولات آن ها
6. امکان توسعه بهتر محصولات با شرایط بازار

فنارپی با طراحی و توسعه محصول مدیریت ارتباط با ذینفعان (XRM) نسبت به رفع نیاز های سازمان ها در رابطه با داشتن یک سیستم ارتباط با مشتریان خود اقدام نموده است.همچنین با توجه به یگپارچگی سیستم برنامه ریزی یکپارچه فنارپی شما قادر خواهید بود به صورت لحظه ای از ارتباط میان سیستم های فروش،تولید،مالی و ... با سیستم ارتباط با ذینفعان خود استفاده نمایید.

محصول مدیریت ارتباط با ذینفعان (XRM) فنارپی، فرایند های کسب و کاری ذیل را برای ثبت و تحلیل اطلاعات مشتریان در غالب یک بستر یکپارچه  استفاده نموده است:

  1. مدیریت برنامه بازاریابی
  2. مدیریت تحقیقات بازار
  3. مدیریت پتانسیل فروش
  4. تاریخچه ثبت وقایع مشتری
  5. مدیریت بازدیدکنندگان
  6. مدیریت توسعه محصولات جدید
  7. مدیریت رقبا
  8. مدیریت خدمات مشتریان
  9. مدیریت نظرسنجی از مشتریان