Logo
جستجو

مدیریت خرید (PUR)


مدیریت خرید (PUR)

Purchasing Management

PUR

مدیریت خرید

 

مدیریت خرید سیستمی است که قوانین تأیید سفارشی را ایجاد می کند و امکان تسریع در تأیید و سفارش برای دریافت به موقع موجودی اقلام مورد نیاز را را فراهم می کند. مدیریت خرید فرآیند خرید و کنترل موجودی یک سازمان را برای کارایی بیشتر و هزینه های کمتر ساده تر می کند.

اهمیت سیستم مدیریت خرید چیست؟

مدیریت خرید را می توان از نظر موارد ذیل یکی از دغدغه های همیشگی مدیران در سازمان ها دانست:

  1. زمان خرید به موقع باشد.
  2. میزان خرید بر اساس نیاز واقعی باشد.
  3. پرداخت ها در بهترن زمان صورت پذیرد.
  4. موارد کیفی محصولات به درستی بررسی گردد.
  5.  از امکان بروز هرگونه خطای مالی جلوگیری شود.

فنارپی با در نظر گرفتن تمامی موارد فوق محصول مدیریت خرید را برای ایجاد ارتباطی یکپارچه با تمامی محصولات ایجاد نموده است. با استفاده از محصول مدیریت خرید شما علاوه بر برخورداری از داشتن یک سیستم برنامه ریزی یکپارچه اطلاعاتی(ERP) امکان پوشش دغدغه های مهم خود که در بالا ذکر شده است را در مدیریت خرید خواهید داشت.

محصول مدیریت خرید از گروه محصول مدیریت بازگانی فنارپی به منظور پوشش تمامی نیاز های سازمان ها بر اساس آخرین بررسی های صورت گرفته از فرایند های ذیل استفاده شده است:

1.پیکربندی خرید:
در فرایند کسب و کاری پیگر بندی خرید سازمان شما قادر خواهد بود تا تمامی اطلاعاتی را که نیاز به تعریف و ویرایش دارد ثبت نماید. این فرایند دارای ویژگی هایی از قبیل  اطلاعات خرید، تعریف عوامل قیمت گذاری، پیش نویس استعلام، تعریف اطلاعات تامین کنندگان کالا، تعریف تامین کننده، تعریف تیم خرید ،تعریف روش پرداخت، تعریف روش تأمین، تعریف روش حمل، تعریف گروه تامین کننده، تعریف گروه کالا، تعریف نوع سفارش خرید ،دپارتمان خرید، شرایط استعلام، طبقه عامل قیمت گذاری و علت برگشت از خرید می باشد.

2.صدور فاکتور:
در صورتی که سفارشات شما به مرحله صدور فاکتور برسد، کارشناسان مربوطه با استفاده از این ویژگی اقدام به صدور سیستمی فاکتور خواهند نمود که با توجه به یکپارچگی سیستم می توان تمامی ارتباط ها از سفارش و تایید های لازم را تا صدور فاکتور رصد نمود.

3.پیش بینی خرید:
با استفاده از سیستم جامع برنامه ریزی سازمانی فناپ،شما قادر خواهید بود تا نسبت به جمع آوری نیاز های خود و در نتیجه پیش بینی خود در فواصل مختلف زمانی برای اقلام مورد نیاز خود بپردازید.

4.فرایند استقراری سفارش خرید:
تمامی ویژگی هایی که به منظور استقرار یک نرم افزار خرید و ارتباط بین ویژگی های مختلف وجود دارد در این فرایند کسب و کاری انجام می پذیرد.

5.درخواست خرید:
در این مرحله از فرایند خرید،امکان تخصیص دپارتمان های خرید را به درخواست های مربوطه توسط مدیران و افراد مسئول خواهید داشت.

6.سفارش خرید:
پس از تبدیل صدور درخواست خرید، در صورت تایید درخواست ها به سفارشات جهت انجام مراحل خرید انجام می گیرد.

7.ارزیابی تامین کنندگان:

از مزایای سیستم مدیریت خرید فنارپی در اختیار داشتن اطلاعات خرید های گذشته و در نتیجه امکان بررسی فروشندگان آن ها می باشد. با ارزیابی محصولات و یا خدمت های ارائه شده توسط تامین کنندگان، شما می توانید به حذف، تعدیل و یا الویت بندی تامین کنندگان خود اقدام نمایید.

8.افزودن پیش پرداخت به سفارش خرید:
در صورتی که سفارش های خرید نیاز به پیش پرداخت داشته باشد، در این فرایند کسب و کاری می توانید میزان  و شرایط آن را در هر سفارش مشخص نمایید.

9.افزودن خدمات جانبی:
در مواقعی که علاوه بر خرید محصول، نیاز به خرید خدماتی مانند نصب، راه اندازی و یا بازدید باشد، می توان در فرایند افزودن خدمات جانبی، به صورت جداکانه موراد را ثبت نمود.

10.فاکتور هزینه ای:
در مواردی که نیاز به صدور فاکتور هزینه ای نیز باشد، سازمان ها می توانند از فرایند مخصوص به  خود آن استفاده نمایند.

11.فاکتور خدمات جانبی و تجمیعی:

در سیستم مدیریت خرید می توان فاکتور ها را به صورت تجمیعی و یا جداگانه نیز صادر نمود.

12. برگشت از خرید:
در مواردی که  می بایست اقلام خریداری شده برگشت داده شوند، این امکان با ثبت عطف به اسناد خرید میسر می باشد.

13. فاکتور اصلاحی:
اگر به هر دلیلی سازمان نیاز به اصلاح یک فاکتور را داشته باشد، فرایند مذکور نیز با مشخص کردن افرادی که دسترسی های لازم به ان را می توانند داشته باشند امکان پذیر است.