Logo
جستجو

مدیریت فروش و قیمت گذاری (SMS)


مدیریت فروش و قیمت گذاری (SMS)

Sales and Pricing Management

SMS

مدیریت فروش و قیمت گذاری

 

با توجه به اینکه شناخت تمامی افراد خارج از سازمان از هر سازمانی بیش از هر چیز متاثر از محصول و یا خدمتی می باشد که به سایرین فروخته می شود، عملکرد فروش سبب تصویر سازی  مشتریان از آن سازمان می گردد. همچنین با توجه به این مسئله مهم که ورودی هر شرکتی (درآمد) از قسمت فروش می باشد، می توان عنوان نمود نتیجه خوب یا بد بودن هر تصمیمی در هر سازمانی در واحد فروش آن متبلور خواهد شد. بنابر این با در نظر گرفتن ویژگی های واحد فروش در زمینه تغییرات و پیچیدگی های روز افزون کسب و کارها، فنارپی محصول مدیریت فروش و قیمت گذاری را به عنوان یکی از محصولات گروه محمصول مدیریت بازرگانی با توجه به آخرین به روش های موجود توسعه داده است.

چرا باید از سیستم مدیریت فروش استفاده نماییم؟

از مهم ترین مزیت های این سیستم می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1.پیش بینی فروش دقیق تر
2.بهبود عملکرد تیم فروش با ارزیابی تمامی جوانب کار
3.افزایش هماهنگی واحد فروش با سایر واحد های سازمان
4.انعطاف پذیری بهتر در تخصیص شرایط و قیمت گذاری فروش 
5.تحلیل بهتر محصولات
6.شفافیت بیشتر بین واحد های فروش و مالی

محصول مدیریت فروش و قیمت گذاری در ERP شرکت فناپ زیر ساخت دارای فرایند های کسب و کاری ذیل می باشد:

 1. اطلاعات پایه
  به منظور امکان تعریف تمامی ویژگی ها و عواملی که در یک سازمان موثر می باشد، سازمان شما امکان تعریف ویژگی هایی مانند تخصیص واحد سازمانی و نقش آن ها، تعریف شخص و سازمان، تعریف قلم فروش، تعریف گروه محصول، تعریف مشتری، تعریف نوع برای درخت اقلام فروش، تعریف و ویرایش اطلاعات اعضاء سایت فروش، تعریف و ویرایش انواع طرف فروش، تعریف و ویرایش بازار هدف، تعریف و ویرایش تقسیم بندی جغرافیایی، تعریف و ویرایش سایت فروش، تعریف و ویرایش شخص ارتباطی، تعریف و ویرایش شرایط تغییر کمیسیون، تعریف و ویرایش صنعت، تعریف و ویرایش گروه مشتری، تعریف و ویرایش نحوه فروش، تعریف و ویرایش ویژگیهای مشتریان، تعریف ویرایش واحد سازمانی و ویرایش شخص و سازمان خواهد داشت.
 2. استعلام محصول:
  به منظور تسریع در امکان فروش و یا شرایط یک محصول فرایند کاری استعلام محصولات نیز در محصول مدیریت فروش فنارپی در نظر گرفته شده است و با توجه به یگپارچگی سیستم امکان مشاهده نتایج استعلام کارشناساسان و یا افراد مربوطه در کمترین زمان ممکن میسر می باشد.
 3. برنامه ریزی فروش:
  برنامه ریزی به منظور شناخت پتانسیل و داشتن طرحی که بتواند بین تولید و فروش،هزینه ها و درآمدها، منایع و نقاط ضعف تعادل منطقی را برقرار سازد و به عنوان یک فرایند کسب و کاری مهم در نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمانی فناپ  می باشد.
 4. ارزیابی فروش:
  به منظور بررسی عملکرد تیم فروش و اهمیتی که این ارزیابی برای هر سازمانی داراست یک فرایند ویژه آن در نظر گرفته شده است. در این فرایند مدیران می توانند نتیجه تصمیم های خود و یا عملکرد تیم های فروش  را که به موفقیت و یا شکست منجر می شود، مشاهده و  تحلیل نمایند.
 5. توافق تهاتری:
  با توجه به تغییراتی که به صورت سریع در کسب و کار ها و نحوه فروش به وقوع می پیوندد و با در نظر گرفتن اهمیت شفافیت فرایند های مالی فرایند توافق تهاتری نیز به منظور تسریع دادن امور در فروش محصولات و یا خدمات و همچنین جلوگیری از هر گونه اشتباه در فرایند های مالی در محصول فروش (Sales management) در نظر گرفته شده است.
 6. فروش دارایی:
  در طول زمان امکان دارد سازمان ها نیاز به فروش برخی از دارایی های خود مانند زمین،کارخانه؛دفاتر؛لوازم اداری و دستگاه های صنعتی خود داشته باشند. واضح است که فروش این دست از اقلام با فروش محصولات بسیار متفاوت  می باشد. فرایند فروش دارایی در نرم افزار فنارپی به دلیل رفع هر گونه تداخل در فرایند ها،گزارشات و تحلیل هایی که می تو.اند به زیان سازمان ها باشد در نظر گرفته شده است.
 7. فروش محصول:
  خروجی عملکرد سازمان ها و تمامی زحمات آنها در محصول و یا خدمت آماده فروش آن ها  می باشد. ویژگی های فرایند فروش محصول در فنارپی شامل ثبت سفارش فروش، ابطال دستور تحویل، انتخاب سفارش برای کنترل وصول شرایط مالی، بررسی سطح تایید، تصمیم گیری مدیر برای عدم تحقق شرایط مال ، ثبت تعهد تحویل و شرایط مالی و غیرمالی، ثبت شرایط مالی به عنوان پیش دریافت جدید، چاپ پیش فاکتور، کنترل وجود شرایط مالی و غیر مالی، کنترل وصول شرایط مالی و غیر مالی و نهایی کردن نتیجه پیشنهاد قیمت می باشد.
 8. برگشت از فروش:
  یکی از مشکلات مهم سازمان ها در زمینه برگشت از فروش و نحوه عطف سند های مربوطه در رابطه با مشخص نمودن کالای برگشتی به سند مربوط به همان کالا در زمان فروش می باشد. با در اختیار داشتن نرم افزار سازمانی فنارپی،سازمان ها می توانند نسبت به انجام محاسبات مالی و یا قراردادی کالاهای برگشتی خود  اطمینان حاصل نمایند.