Logo
جستجو

مهندسی تولید (MET)


مهندسی تولید (MET)

Manufacturing Engineering

MET

مهندسی تولید

 

مهندسی تولید به عنوان یکی از محصولات زیر شاخه گروه محصول مدیریت تولید می باشد.

با استفاده از این محصول می توان ساختار واحد تولید را ترسیم و مشخص نمود و تمامی فعالیت های مرتبط با مهندسی تولید را در این قسمت تعریف کرد.

این محصول دارای دو گروه فرایند کسب و کار به نام پیکر بندی فعالیت های مهندسی تولید و همچنین سیاهه مواد و یا BOM می باشد.

محصول مهندسی تولید سازمان شما را قادر می سازد براساس به روش ها(best practice)تمامی روابط بین اقلام، ایستگاه های تولید، انبارها و همچنین ساختار محصولات را تعریف نمود.

1.پیکربندی اطلاعات مهندسی تولید

این فرایند کسب و کار دارای ویژگی های ذیل می باشد:

 1. تعریف انبار پای خط
 2. تعریف پارامتر عملیاتی تولید
 3. تعریف توالی عملیات تولید
 4. تعریف خانواده محصول
 5. تعریف سایت تولید
 6. تعریف عملیات تولیدی
 7. تعریف قلم-مرکز کاری
 8. تعریف گروه مراکز کاری تولید
 9. تعریف محصول تولیدی
 10. تعریف مرکز کاری تولید

در این فرایند اطلاعات پایه مربوط به مدیریت تولید ایجاد می گردد در نرم افزار فنارپی شما تمامی قابلیت های لازم برای برقراری ارتباط با سایر ماژول ها تعبیه شده است،از امکان تعریف انبار پای خط برای برهم نخوردن تعادل سرعت و دقت تولید،تا انواع پارامتر های عملیاتی و توالی آنها،همچنین شمابا تعریف سایت تولید،خانواده محصولات و مراکز کاری ارتباط کاملی را بین مواد اولیه،عملیات تولید و انبار و محصولات بوجود می اورید.

2.سیاهه مواد

فرایند کسب و کاری سیاهه مواد و یا bom امکان تعریف ساختار تمامی محصولات را در سه سطح ذیل فراهم می نماید.

 • تعریف Manufacturing BOM
 • تعریف Manufacturing BOM Group
 •  تعریف Master BOM

شما در این فرایند این امکان را دارید تا محصولات خود را در سه سطح ساختار محصولات تولید،گروه ساختار محصولات تولیدی و همچنین ساخنار مادر محصولات دسته بندی نمایید.