Logo
جستجو

مدیریت قراردادها (CMS)


برچسب ۱

مدیریت قراردادها (CMS)

Contract Management System

CMS

مدیریت قراردادها

 

محصول مدیریت قراداد ها از گروه محصول مدیریت حقوقی در سیستم فنارپی به منظور در اختیار داشتن اطلاعات قرارداد ها و اطمینان از موارد مطروحه در آن ها می باشد.

این محصول این امکان را برای شما فراهم می سازد تا با ثبت تمامی اطلاعات مهم قراراداد ها،نسبت به صحت آن ها و همچنین عدم ایجاد رانت اطلاعاتی به سازمان ها کمک می نماید.

همچنین امکان سوء استفاده در ثبت قرارداد ها و یا اشتباهات احتمالی را نیز کاهش دهید.

به طور کلی مزیت های استفاده از سیستم مدیریت قرارداد ها به صورت یکپارچه دارای مزایای ذیل برای سازمان ها می باشد:

 1. کاهش زمان های تایید و یا ویرایش قراردادها
 2. کمک به داشتن دید یکپارچه به قرارداد
 3. بهبود شفافیت در فرایند های مالی
 4. امکان بررسی دقیق تر رعایت مفاد قرارداد
 5. بهبود مدیریت اسناد

محصول مدیریت قرارداد های فنارپی دارای 5 فرایند کسب و کاری به شرح ذیل می باشد:

 1. مدیریت قرارداد


فرایند مدیریت قرارداد امکان  ثبت تمامی ویژگی های مربوط به یک قرارداد را مانند موارد ذیل فراهم کرده است:

 •  اطلاع رسانی قرارداد جدید و تکمیل اطلاعات
 • الحاقیه قرارداد
 • تکمیل اطلاعات باقیمانده قرارداد
 • ثبت تحویل موقت 
 • ثبت تنفیذ جدید قرارداد
 • ثبت قرارداد
 • ثبت وقایع قرارداد
 • ویرایش الحاقیه قرارداد
 • ویرایش تحویل موقت
 • ویرایش قرارداد

سایر فرایند های کسب و کاری این محصول نیز به شرح ذیل می باشد:

2. پایان دادن قرارداد

3. پیکربندی مدیریت قرارداد

4. کنترل قراردادها

5. مدیریت تغییر

سایر محصولات این گروه محصول