Logo
جستجو

مدیریت دانش (KMS)


مدیریت دانش (KMS)

Knowledge Management

(KMS)

مدیریت دانش

 

با گسترش سریع افزایش سطح دانش و روند رو به رشد دانش آفرینی در دنیا،هر سازمانی نسبت به جمع آوری، ثبت به موقع، بهره برداری و در نتیجه کاربردی کردن دانش بسیار سریع می بایست عمل نماید.

از مهم ترین مزایای استفاده از سیستم مدیریت دانش در سازمان ها موارد ذیل می باشد:

  1. افزایش چابکی در سازمان
  2. امکان اتخاذ تصمیمات بهتر و سریعتر با داشتن تجمیعی دانش در سازمان و در نتیجه حل مشکلات در کمترین زمان
    افزایش نوآوری در سازمان ها
  3. امکان شناسایی کارکنان مستعد تر و کمک به رشد آن ها
  4. ارتباط بین متخصصان و بهبود فرآیندهای کسب و کار

محصول مدیریت دانش فنارپی این امکان را به سازمان ها می دهد تا با در اختیار داشتن یک سیستم جامع نسبت به ثبت و استفاده از دانش هایی را که در یک مجموعه تولید می گردد و به صورت کاملا یکپارچه بهره لازم را ببرند.

محصول مدیریت دانش به سازمان شما جهت در اختیار داشتن تمامی اطلاعات مربوط به دانش آفرینی کمک می نماید.

همچنین پس از ثبت اطلاعات مربوط به دانش شما امکان ارزیابی آن و سپس انتشار و بهره برداری را خواهید داشت.

این محصول به منظور پوشش کامل سازمان ها دارای 4 فرایند کسب و کاری به شرح ذیل می باشد:

  1. پیکربندی مدیریت دانش
  2. ثبت دانش
  3. ارزیابی دانش
  4. انتشار دانش

 

سایر محصولات این گروه محصول