Logo
جستجو

کنترل موجودی و مدیریت انبار (IWS)

‏زمان مطالعه

15 دقیقه


کنترل موجودی و مدیریت انبار (IWS)

Inventory And Warehouse Management

IWS

کنترل موجودی و مدیریت انبار

 

کنترل موجودی و مدیریت انبار را شاید بتوان خواستگاه اولیه ارتباط صنایع با سیستم های رایانه ای دانست.این مهم خود به تنهایی نشان دهنده وجود اهمیت این محصول می باشد.حتی می توان این اداعا را مطرح نمود که تمامی پیشرفت هایی که امروزه در مباحث erp  حاصل شده است مرهون نیاز به ویژگی کنترل موجودی و انبار می باشد.

این گستردگی ارتباطات و نیاز های این واحد را می توان در دسته بندی ذیل قرار داد:

  1. تامین مواد اولیه و ملزومات
  2. کنترل های انباری(شماره بچ،تاریخ تولید و انقضاء و ...)
  3. فروش و برگشت از فروش
  4. انتقال درون سازمان

مزایای استفاده از سیستم کنترل موجودی چیست؟

از مهم ترین مزیت های سیستم کنترل موجودی در راهکار جامع یگپارچه برنامه ریزی سازمانی فناپ – FANRP – می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1: فضای بهینه شده و هزینه های عملیاتی کمتر

2: مشاهده موجودی

3: مواد قابل ردیابی

4: مزیت اتوماسیون داخلی

5: بهبود مستمر

 

  • IWSمحصول کنترل موجودی و مدیریت انبار (IWS)  به عنوان یکی از محصولات گروه محصولی مدیریت زنجیره تامین در فنارپی با استفاده از آخرین به روش های موجود در دنیا طراحی گردیده است.
  • به منظور پوشش کامل تمامی نیاز های سازمان در یک ساختار واحد فرایند های کسب و کاری ذیل برای این محصول در نظر گرفته شده است.

 

1. انبارگردانی: 
با استفاده از سیستم انبار گردانی فنارپی،می توان با استفاده از روش های سیستماتیک در نحوه شمارش و ورود اطلاعات علاوه بر صرفه جویی در زمان و هزینه های مربوطه از دقت اطلاعات ثبت شده نیز افزایش خواهد یافت.

2. برگشت از حواله:
فرآیند کسب و کاری برگشت از حواله، با ثبت دقیق اطلاعات لازم در زمینه علت و دلیل برگشت حواله و افراد مربوطه می تواند با کمک به مدیران سازمان با بررسی اطلاعات دقیق سبب جلو گیری از تکرار برگشت ها گردد. همچنین با توجه به یکپارچکی سیستم فنارپی امکان ردیابی هر کدام از آنها نیز وجود خواهد داشت.

3. برگشت از رسید:
قطعا برای هر سازمانی نیاز به برگشت و خروج اقلامی که رسید شده اند،پیش آمده است، با در نظر گرفتن امکان بروز خطاهای انسانی در هنگام برگشت این اقلام و یا برنامه ریزی جهت عدم استفاده از اقلامی که می بایست برگشت داده شود، متخصصان شرکت فناپ، در نرم افزار فنارپی با لحاظ کردن تمامی جزئیات نسبت به ایجاد فرایند کسب و کاری برگشت از رسید با در نظر گرفتن یکپارچگی کامل آن با سایر فرآیندها  اقدام نموده اند.

4. پیکربندی کنترل موجودی ومدیریت انبار
 این فرایند کسب و کاری سازمان ها را قادر می سازد تا با تمامی جزئیات ممکن نسبت به تعریف انواع سایت و انبار ها اقدام نمایند و ارتباط آن ها با یکدیگر را مشخص نمایند.

5. درخواست تغییر کاربری:
در صورت نیاز به تغییر در یک قلم می توان با در اختیار داشتن مستندات قبل نسبت به تغییر کاربری آن قلم اقدام نمود.

6. درخواست انتقال کالا:
تمامی در خواست های انتقال کالا پس از ثبت امکان بررسی،تایید،ابطال و یا ویرایش را خواهند داشت و جهت برنامه ریزی به انبار ارسال می گردد.

7. درخواست کالا:
تمامی مراحل درخواست کالا در سیستم یکپارچه فنارپی قابلیت رصد و مشاهده را خواهد داشت.

8. سفارش کالا:
در صورت کمبود هر کالایی در موجودیت انبار چه محصول،قطعات،مواد اولیه و ملزومات سفارشات مربوطه در این قسمت ثبت میگردد.

9. مدیریت بسته ها:
ادغام،تغییر و یا تفکیک بسته هایی که پیش از این تعریف شده اند،در این فرایند انجام خواهد گرفت.


سایر فرآیند های کسب و کاری این محصول نیز به شرح ذیل می باشد:

 

10. بستن دوره مالی در کنترل موجودی

11.  پیش بینی نیازمندی کالا

12. توزین خروجی

 13. توزین ورودی