Logo
جستجو
مدیریت سرمایه انسانی (HCM)

مدیریت سرمایه انسانی (HCM)

 مهم‌ترین مزیت گروه محصول سرمایه انسانی، محوریت نگرش سرمایه ای به منابع انسانی سازمان و الهام گرفتن از مدل‌های تعالی سرمایه انسانی است. فرآیندهای این گروه محصول با پیاده‌سازی راهکارهای نرم افزاری، موجب ارتقا سیستم مدیریتی سازمان در حوزه سرمایه‌های انسانی می‌گردد و هم‌سطح شدن سازمان با سایر سازمان‌های توسعه یافته می‌گردد.

با گروه محصول مدیریت سرمایه انسانی، مدیریت جذب و استخدام، نگهداری سرمایه انسانی (شامل مدیریت کارکرد، مرخصی، ماموریت و ...)، حقوق و دستمزد و جبران خدمات، آموزش و توسعه سرمایه انسانی به نحوی بهینه و در ارتباط با سایر محصولات راهکار FANRP امکان‌پذیر می‌گردد.

به منظور مشاهده اطلاعات تکمیلی در رابطه با هر یک از محصولات بالا، روی عنوان آن محصول که در ادامه آمده است، کلیک نمایید.

مدیریت جذب (RCS)

مدیریت جذب (RCS)

توسعه سرمایه انسانی (TRS)

توسعه سرمایه انسانی (TRS)

مدیریت حضور و غیاب (TAM)

مدیریت حضور و غیاب (TAM)

جبران خدمت (PCN)

جبران خدمت (PCN)

روابط کار و کارکنان (EMS)

روابط کار و کارکنان (EMS)

rightDotleftDot