Logo
جستجو

مدیریت جذب (RCS)


مدیریت جذب (RCS)

Recruitment Management
RCS
مدیریت جذب

 

مهم ترین عامل در موفقیت هر سازمانی جذب نفرات کارآزموده و استفاده از آنها در موقعیت های مناسب می باشد.با توجه به پیچیدگی فعالیت های کسب و کاری در دنیای امروز،پیدا کردن افراد موثر و در کمترین زمان ممکن از مهم ترین عوامل در بهبود کسب و کار سازمان ها می باشد.

محصول مدیریت جذب در فنارپی،محصولی می باشد که نیاز کسب و کار شما را در جذب نفرات موثر و برای جایگاه های مناسب به آن ها یاری مینماید.

  1. مهم ترین مزایای استفاده از این محصول به جای روش های سنتی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
  2. برنامه ریزی جهت شناسایی نیازمندی هایی شغلی سازمان
  3. کمک به ارتقاء سطح دانشی به وسیله جذب افراد توانمند تر
  4. کمک به شناسایی استعداد ها و نخبگان
  5. تسریع در جذب افراد بر اساس پتانسیل آنها نسبت به شرح وظایف مد نظر
  6. بهبود کارایی سازمان

این محصول توانایی برنامه ریزی و مراحل مربوط به آن و همچنین مواردی را که در هنگام جذب مورد نیاز سازمان ها می باشد را بررسی می نماید.

این محصول دارای دو فرایند کسب و کاری برنامه ریزی جذب و جذب کارکنان می باشد.