Logo
جستجو
مدیریت عملکرد (PMS)

مدیریت عملکرد (PMS)

 در چارچوب گروه محصول مدیریت عملکرد، بستری مناسب برای توسعه فرآیندهای ارزیابی عملکرد سازمان، با استفاده از روش‌های رایج این حوزه میسر می‌گردد. از جمله BSC ارزیابی‌های مورد نیاز در حوزه‌های خرید و فروش و سرمایه انسانی با امکانات گروه محصول PMS قابل انجام می‌باشند. همچنین محصول BIS از این گروه محصول، امکان توسعه داشبوردهای عملیاتی، تحلیلی و هوشمند را با هدف تصمیم‌سازی برای مدیران ارشد سازمان فراهم می‌سازد. از مزیت‌های اصل این گروه محصول، امکان تعریف شاخص‌های برخط ارزیابی عملکرد براساس داده‌هایی است که به واسطه اجرای فرآیندهای کسب و کار در سایر محصولات FANRP، ایجاد و استفاده می‌گردد.

به منظور مشاهده اطلاعات تکمیلی در رابطه با هر یک از محصولات بالا، روی عنوان آن محصول که در ادامه آمده است، کلیک نمایید.

هوشمندی تجاری (BIS)

هوشمندی تجاری (BIS)

ارزیابی و تحلیل داده ها (DAE)

ارزیابی و تحلیل داده ها (DAE)

rightDotleftDot