Logo
جستجو

ارزیابی و تحلیل داده ها (DAE)


ارزیابی و تحلیل داده ها (DAE)

Data Analysis and Evaluation

DAE

ارزیابی و تحلیل داده ها

 

محصول ارزیابی و تحلیل داده ها در فنارپی به بررسی و ارتباط بین تمامی داده ها و  اطلاعاتی  که در سیستم ثبت شده است، می پردازد و داده های خام را به اطلاعات جهت بررسی و تحلیل تبدیل می نماید.

داشتن اطلاعات حتی به صورت یکپارچه تا زمانی که به مرحله پالایش و تحلیل نرسد،کارایی کمتری دارد.

محصول ارزیابی و تحلیل داده در ERP شرکت فناپ –FANRP- فرایند های مربوط به ایجاد ساختاری مناسب برای هر سازمان را جهت تعیین اطلاعات مورد نیاز به منظور تولید گزارش های تحلیلی جهت استفاده مدیران و یا کارشناسان سازمان ها می باشد.

از مزایای محصول ارزیابی و تحلیل داده فنارپی به موارد ذیل می توان اشاره نمود:

1. صرفه جویی در زمان برای نتیجه گیری
2. افزایش بینش در مدیران و تصمیم گیرندگان
3. بر طرف کردن سریعتر مشکلات، خطا ها و اشتباهات احتمالی
4. افزایش انعطاف پذیری در تصمیم گیری ها
5. بهبود بازاریابی های مبتنی بر روش های جمع آوری داده
6. کاهش موثر ریسک های سازمان
7. مدیریت بهتر بودجه
 

محصول ارزیابی و تحلیل داده دارای فرایند های کسب و کاری ذیل می باشد:

  1. تحلیل و گزارش دهی بازخورد
  2. تعریف مبانی ارزیابی کارکنان
  3. رتبه بندی و ارزیابی مشتریان
  4. طراحی کارت های امتیاز دهی متوازن
  5. متصل کردن اهداف به کارت امتیازی متوازن
  6. مدیریت تحلیل و گزارش دهی

سایر محصولات این گروه محصول