Logo
جستجو

هوشمندی تجاری (BIS)


هوشمندی تجاری (BIS)

Business Intelligent Service

BIS

هوشمندی تجاری

 

پس از ارزیابی و تحلیل داده ها،نمایش داده ها به نحوی که بتوان در کمترین زمان ممکن بیشترین بینش را در افراد و به خصوص مدیران سازمان ایجاد نماید، در محصول هوشمندی تجاری فنارپی قرار داده شده است.

امروزه با توجه به ساختار پویا در شرکت ها و تفییض اختیارات مدیران،سازمان ها بیش از هر چیز نیازمند گزارش هایی می باشند که به سرعت نتیجه فعالیت های هر بخش را به منظور تصمیم گیری و یا ارزیابی در اختیار آن ها قرار دهد.

نرم افزار هوش تجاری فنارپی با استفاده از یک محیط گرافیکی و هوشمند براساس هر محصول و ماژول و با بررسی تمامی اطلاعات سیستم امکان نمایش گزارشات مختلفی را بر حسب نیاز هر سازمان دارد.

چرا باید از سرویس هوش تجاری استفاده نماییم؟

  1. افزایش بهره وری
  2. افزایش رضایت مشتری
  3. افزایش سرعت و کیفیت در خرید از تامین کنندگان
  4. امکان رهبری بازار با در اختیار داشتن اطلاعات موثر در تصمیم گیری
  5. تصمیم گیری دقیق
  6. افزایش بهره وری
  7. افزایش درآمد

محصول هوش تجاری فنارپی دارای فرایند های کسب و کاری به شرح ذیل می باشد:

  1. داشبوردهای تحلیلی
  2. داشبوردهای عملیاتی
  3. فرآیند داشبوردهای هوشمند

سایر محصولات این گروه محصول