Logo
جستجو
مدیریت مالی (FIN)

مدیریت مالی (FIN)

گروه محصول مدیریت مالی دیدی همه جانبه از زوایای مختلف مالی کسب و کار ارائه می‌دهد. گروه محصول FIN متشکل از ماژول‌های حسابداری، دریافت و پرداخت، بودجه، بهای تمام شده، مدیریت دارایی، اعتبارات، امور سهام و ... تمام نیازهای سازمان در حوزه امور مالی را پوشش می‌دهد.

یکپارچگی این گروه محصول با ماژول‌هایی مانند خرید، فروش، تولید، نگهداری و تعمیرات، حقوق و دستمزد و ... امکان اتخاذ تصمیمات کلان مالی و اقتصادی را با استفاده از گزارشات تلفیقی و تجمیعی به سادگی و در سطح یک هلدینگ میسر می‌سازد.

به منظور مشاهده اطلاعات تکمیلی در رابطه با هر یک از محصولات بالا، روی عنوان آن محصول که در ادامه آمده است، کلیک نمایید.

سیستم حسابداری انبار (WAC)

سیستم حسابداری انبار (WAC)

خزانه داری (FCS)

خزانه داری (FCS)

امور سهام (SAS)

امور سهام (SAS)

مدیریت وام و اعتبارات (LCM)

مدیریت وام و اعتبارات (LCM)

حسابداری پایه (GLS)

حسابداری پایه (GLS)

بهای تمام شده (COA)

بهای تمام شده (COA)

مدیریت نقدینگی (CSM)

مدیریت نقدینگی (CSM)

بودجه بندی (BMS)

بودجه بندی (BMS)

مدیریت دارایی (AMS)

مدیریت دارایی (AMS)

rightDotleftDot