Logo
جستجو

امور سهام (SAS)


امور سهام (SAS)

Stock Affairs
SAS
امور سهام

 

با توجه به گسترش استفاده از بازار سرمایه در سازمان ها، استفاده از یک نرم افزار که توانایی محاسبات لازم در رابطه با سهام و مدیریت امور سهام را داشته باشد از اهمیت بسیاری زیادی برخوردار است.

با استفاده از محصول امور سهام فنارپی، سازمان ها تمامی اطلاعات سهامدارن،محاسبه سود سهام، میزان سود سهمی تقسیم شده، زمان های پرداخت را می توانند مدیریت نمایند.همچنین با توجه به گستردگی فعالیت های شرکت و با توجه به نیاز مدیریت صحیح امور سهام سازمان ها به منظور جلب اعتماد بیشتر سهامداران و مشتریان خود، سازمان ها می توانند با استفاده از نرم افزار یکپارچه فنارپی به مدیریت صحیح و بدون خطا در رابطه با مدیریت سهام خود بپردازند.

این محصول دارای فرایند ها و ویژگی هایی عملیاتی ذیل به منظور پوشش نیاز های موجود در بازار می باشد:

تعریف جزئیات و پیکربندی ساختار امور سهام

مدیریت سهام

عملیات سهام

سهام عادی

سود سهمی و تقسیم سهام