Logo
جستجو

حسابداری پایه (GLS)


حسابداری پایه (GLS)

General Ledger
GLS
حسابداری پایه

 

اتوماسیون دفتر کل به شما امکان می دهد تراکنش ها را نظارت کنید و هزینه های تصادفی را تشخیص دهید تا بتوانید اشتباهات را به موقع تصحیح کنید.  بدون تردید قسمت حسابداری در هر سازمانی یکی از اصلی ترین بخش ها می باشد که می بایست از هر دو فاکتور سرعت و دقت برخوردار باشد.

تقریبا می توان گفت تمامی محصولات در فنارپی با محصول حسابداری پایه در ارتباط هستند و به نوعی این محصول نقش هسته را در فنارپی ایفا می نماید.

مهم ترین مزیت های سیستم حسابداری پایه فنارپی به شرح ذیل می باشد:

1.صرفه جویی در هزینه و زمان محاسبات حسابداری
2.افزایش شفافیت مالی سازمان
3.کاهش خطا های انسانی
4.دسترسی به داده ها در زمان های واقعی
5.بهبود فرایند های تصمیم گیری مدیران
6.افزایش انعطاف پذیری در سازمان با نرم افزار حسابداری مبتنی بر وب

به منظور پوشش تمامی نیاز های سازمان ها این محصول با فرایند های کسب و کاری متعددی  به شرح ذیل، طراحی گردیده است.

پیکربندی حسابداری

 • تعریف و ویرایش  و حذف تگ حساب
 • بابت گذاری گروه کالا
 • بابت گذاری مرکزهزینه
 • تخصیص دسترسی به موجودیت های کسب و کار
 • تعریف نرخ تبدیل
 • تعریف و و یرایش سال مالی و دوره مالی
 • تعریف و و یرایش و حذف نسخه درخت حساب و سطح حساب
 • تعریف و ویرایش  نوع وجه
 • تعریف و ویرایش ارز
 • تعریف و ویرایش الگوی سند
 • تعریف و ویرایش بلوکه کردن تاریخ و حساب
 • تعریف و ویرایش سایر
 • تعریف و ویرایش موجودیت کسب و کار
 • تعریف و ویرایش و حذف بابت
 • تعریف و ویرایش و حذف تراکنش کسب و کار
 • تعریف و ویرایش و حذف تفصیلی
 • تعریف و ویرایش و حذف درخت حساب
 • تعریف و ویرایش و حذف درختواره موجودیت
 • تعریف و ویرایش و حذف سطح تفصیلی
 • تعریف و ویرایش و حذف گروه تفصیلی
 • تنظیمات حسابداری
 • تنظیمات شخصی
 • سرویس ایجاد تفصیلی اتوماتیک 
 • گروه بندی موضوعات 
 • ورود اقلام درختواره موجودیت از اکسل
 • ورود سایر از اکسل
 • ورورد تفصیل از اکسل
 • پروژه

عملیات حسابداری

 • آنالیز اتوماتیک
 • آنالیز حساب
 • بلوکه کردن سند
 • پرینت اعلامیه بدهکار و بستانکار
 • پرینت سند 
 • چاپ مرور حساب
 • حذف سند
 • سند معکوس
 • کپی سند
 • مرتب سازی اسناد
 • موقت کردن سند

گزارش های مالی بین المللی

 • ایجاد تفصیلی اتوماتیک 
 • ایجاد و ویرایش و حذف اطلاعات برنامه زمانی
 • حذف تفصیلی
 • حذف درخت حساب
 • حذف سطح تفصیلی
 • حذف شود
 • حذف شود
 • حذف گروه تفصیلی
 • حذف نسخه و سطح حساب
 • دسترسی حسابداری

گزارشات حسابداری

 • تراز تحلیلی
 • ترازنامه
 • جستجوی پیشرفته سند
 • دفاتر
 • دفاتر ماهانه
 • دفتر روزنامه
 • صورت های مالی
 • فرمت گزارش
 • گردش حساب
 • گزارش گردش

صدور سند حسابداری

 • ایجاد اتوماتیک سند حسابداری
 • ایجاد و ویرایش سند حسابداری
 • ایجاد و ویرایش سند حسابداری دستی بدون الگو
 • بازبینی موجودیت مالی برای ایجاد سند حسابداری 
 • درج سند حسابداری از اکسل
 • صدور سند حسابداری اتوماتیک (بدون تایید حسابداری)
 • صدور سند حسابداری بدون الگو

مدیریت مالیات

 • ایجاد و محاسبه اطلاعات مالیات ارزش افزوده
 • بستن دوره مالیاتی
 • ثبت نهایی فایل مالیات ارزش افزوده
 • راستی آزمایی اطلاعات خرید و فروش و انبار

تنظیمات مالیات

 • نگاشت اطلاعات فایل  کانورت
 • تعریف و ویرایش دوره مالیاتی

پرداخت مالیات

 • تعیین شرایط پرداخت مالیات

استعلام بستن حساب ها 

صحت سنجی چک لیست

بستن دوره مالی

 • ایجاد سند اختتامیه و افتتاحیه
 • ایجاد سند سود و زیانی
 • تعریف و ویرایش الگوی بستن حساب های سود و زیانی
 • دایم کردن سند
 • سند تسعیر ارز
 • گزارش بستن

بستن سال مالی

 • ایجاد سند اختتامیه و افتتاحیه
 • ایجاد سند سود و زیانی
 • تعریف و ویرایش الگوی بستن حساب های سود و زیانی
 • دایم کردن سند
 • سند تسعیر ارز
 • موقت کردن سند