Logo
جستجو

مدیریت دارایی (AMS)


مدیریت دارایی (AMS)

Asset Management
AMS
مدیریت دارایی

 

 

مدیریت دارایی در سازمان های مختلف از موارد  بسیار با اهمیت در انجام امور محتلف می باشد.با مدیریت صحیح دارایی می توانید تمامی نیاز های سازمان خود را در زمینه خرید دارایی ثابت،محاسبات استهلاک و افراد مسئول در این رابطه را شناسایی نمایید.

مزایای سیستم مدیریت دارایی فنارپی چیست؟
از مهم ترین مزیت های سیستم مدیریت دارایی فنارپی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 1. ردیابی دارایی در حداقل زمان
 2. مدیریت دارایی آنلاین و مبتنی بر سیستم های ابری
 3. افزایش دقت در واگذاری دارایی ها بر حسب نیاز های سازمان
 4. شناسایی دارایی های گم شده(دارایی های که مفقود شده اند و یا استفاده  درستی از آن ها نمی شود).
 5. شناسایی راحت تر استهلاک دارایی ها
 6. پیش بینی هزینه ها و بودجه

محصول مدیریت دارایی از گروه محصول مدیریت مالی FANRP دارای فرایند های کاری به شرح ذیل می باشد.همچنین برخی از ویژگی های هر یک از این فرایند ها نیز تعریف شده است.

پیکربندی دارایی

 • تنظیمات راه اندازی دارایی
 • روش استهلاک دارایی
 • زیرگروه دارایی
 • گروه دارایی
 • نادیده گرفتن دارایی از فرایندهای جاری

انتقال دارایی

 • ثبت انتقال دارایی
 • درخواست انتقال دارایی

بیمه دارایی

 • ثبت بیمه دارایی

تعمیر دارایی

 • بروز رسانی وضعیت تعمیر دارایی
 • تایید تعمیر
 • ثبت تعمیر دارایی

تعیین مبنای ورود یا قیمت گذاری دارایی

 • انتخاب سند مرجع دارایی

تعیین مرجع ورود دارایی ثابت

 • تعیین مبنای ورود دارایی

اموال گردانی

 • تعریف برنامه شمارش دارایی
 • ذخیره اصلاحات
 • راه اندازی برنامه شمارش
 • گزارش شمارش

تغییر قیمتی

 • ثبت تغییر قیمتی
 • تایید تغییر قیمتی دارایی
 • تغییر قیمت دارایی
 • نمایش خطای آماده سازی سند حسابداری
 • نمایش سند حسابداری

خروج دارایی

 • تایید خروج دارایی
 • ثبت خروج دارایی
 • ذخیره خروج دارایی
 • نمایش خطای آماده سازی سند حسابداری
 • نمایش سند حسابداری

محاسبه استهلاک

 • ایجاد رکورد های استهلاک
 • بررسی صدور سند حسابداری
 • تایید استهلاک
 • تعیین شرایط استهلاک
 • ثبت استهلاک محاسبه شده
 • ذخیره استهلاک
 • محاسبه استهلاک
 • نمایش خطای آماده سازی سند حسابداری
 • نمایش سند حسابداری