Logo
جستجو

مدیریت نگهداری و تعمیرات (MTC)


مدیریت نگهداری و تعمیرات (MTC)

Maintenance Management

MTC

مدیریت نگهداری و تعمیرات

 

محصول مدیریت نگهداری و تعمیرات امکان برنامه ریزی و یاداوری جهت  نحوه صحیح نگهداری و تعمیرات اقلام را برای سازمان ها فراهم می سازد. این محصول با کمک به سازمان ها در زمینه بهبود نگهداری و استفاده از اقلام سبب کاهش هزینه های تعمیراتی خواهد شد.

چرا باید از مدیریت نگهداری و تعمیرات استفاده نماییم؟

1.افزایش عمر مفید دارایی
2.کاهش زمان خرابی 
3.استاندارد سازی قوانین در نگهداری از دستگاه ها
4.ایجاد تاریخچه از خرابی ها و تعمیرات دستگاه
5.بررسی رعایت قوانین در نحوه نگهداری توسط کارکنان
6.مدیریت هزینه بهتر 
7.برنامه ریزی جهت زمانبندی و کارکنان مربوط به تعمیرات

فرایند های کسب و کاری محصولات به شرح ذیل می باشد:

 1. پیکربندی نگهداری و تعمیرات:
  این فرایند کاری به نحوی تنظیم شده است تا تمامی ویژگی هایی را که یک سازمان به آن نیاز دارد، قابل تعریف یا جزئیات آن ها باشد.مانند  ابزارها، ارتباط داده های خرابی، الگوی چک لیست، الگوی دستور کار، الگوی فعالیت، تعریف و ویرایش سایت نگهداری و تعمیرات، تنظیمات نگهداری و تعمیرات، حلقه پیشگیرانه نگهداری و تعمیرات، خرابی، داده طبقه خرابی، طبقه بندی خرابی، علت توقف تجهیز، قلم تجهیز، گروه قلم تجهیز، مرکز خدمت نگهداری تعمیرات و مرکز کاری نگهداری تعمیرات
 2. برنامه زمانبندی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه:
  پیشگیری بهتر از درمان است.فرایند برنامه زمانبندی پیشگیرانه نیز به همین منظور طراحی و دارای ویژگی هایی نظیر بررسی قوانین و بروز رسانی لاگ زمانبندی پیشگیرانه، پیش بینی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، تعریف یا ویرایش برنامه پیشگیرانه ،تعیین شرایط برنامه ریزی، تغییر وضعیت برنامه زمانبندی، تمدید دوره موثر و  نیاز به برنامه زمانبندی پیشگیرانه می باشد.
 3. و به روز رسانی تجهیز:
  امکان ثبت و به روز رسانی تمام تجهیزات در دو فرایند کسب و کاری ثبت و به روز رسانی تجهیز لحاظ شده است.
 4. ساختار موقعیت مکانی:
  برای مواقعی که نیاز است تا موقیعت مکانی نیز مشخص شود، فرایند کسب و کاری ساختار موقعیت مکانی طراحی شده است   تا با وارد نمودن اطلاعات برای اقلامی که ثبت موقعیت مکانی برای آن ها اهمیت دارد،برنامه ریزی های انجام شده را دقیق و بهتر انجام گردد.
 5. درخواست خدمت:
  در این فرایند کاری علاوه بر امکان ثبت درخواست برای رفع خرابی و یا بازدید، امکان به روز رسانی وضعیت درخواست و کارهای انجام شده بر روی آن نیز وجود خواهد داشت.
 6. مدیریت زمان توقفات:
  به منظور محاسبه زمان توقف هر دستگاه، فرایند کاری زمان توقفات با ویژگی هایی مانند تایید توقفات برنامه ریزی شده، تشخیص دلایل توقفات، تایید دلایل واقعی توقفات،  تعریف قوانین و روابط وضعیت، تعریف گره و وضعیت مرتبط، تعریف وضعیتهای گره، تعیین شرایط برنامه ریزی توقفات، تعیین شرایط تحلیل توقفات،  ثبت پیش نویس برنامه توقفات،  ثبت توقفات واقعی، ذخیره توقف می باشد.
 7. مدیریت هشدار تجهیزات:
  به منظور مشخص نمودن تمامی مواردی که می بایست به صورت هشدار در رابطه با نگهداری و تعمیرات تجهیزات اعلام گردد، فرایند کسب و کاری هشدار برای تجهیزات در اختیار سازمان ها قرار میگیرد.
   
 8. دستور کار نگهداری و تعمیرات:
  به منظور استاندارد سازی نحوه تگهداری از تجهیزات تمامی فعالیت های لازم برای بهبود عملکرد تجهیزات که در رابطه با تعمیرات و نگهداری می بایست صورت پذیرد، در این فرایند امکان پذیر است. تعدادی از ویژگی های این فرایند عبارت است از:  افزودن فعالیت و قلم، انتخاب برای زمانبندی مجدد،انتخاب برای محاسبه وزن، ایجاد یا ویرایش دستور کار، بررسی زمان قابل تحویل اقلام، به روز رسانی دستور کار درخواست خدمت، پیش فرض برای ایجاد دستور کار، تحلیل خرابی، تصمیم گیری پرمیت، تغییر وضعیت دستور کار، ثبت مقادیر خوانده شده متر تجهیزات ، جستجوی تحلیل خرابی،جستجوی دستور کار،جستجوی دستور کارهای در انتظار، دستور کار اضطراری، ذخیره دستور کار، لغو دستور کار و شرایط تخصیص منابع
 9. نگهداری و تعمیرات پیشگویانه:
  به منظور پیش بینی هزینه ها و در صورت امکان کاهش هزینه های شرکت، به منظور برنامه ریزی بهتر برای سازمان ها فرایند نگهداری و تعمیرات پیشگویانه در محصول تعمیرات و نگهداری فنارپی در نظر گرفته شده است.
 10. نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شرایط:
  همچنین در صورتی که شرایط نگهداری و تعمیرات برای دستگاه ها متفاوت می باشد و یا شرایط خاص نگهداری امکان بروز آسیب به دستگاه ها می گردد با استفاده از این فرایند، سازمان ها قادر خواهند بود تا نحوه نگهداری و تعمیرات برای هر قلم را برحسب شرایط نگهداری آن ها مشخص نمایند.

 

سایر محصولات این گروه محصول