Logo
جستجو
مدیریت کیفیت (QMS)

مدیریت کیفیت (QMS)

گروه محصول مدیریت کیفیت، با اجرای جامع فرآیندهای کنترل کیفیت محصولات، مواد اولیه، موجودی و کنترل کیفیت حین فرآیند و همچنین با ارائه متدولوژی متناسب به منظور اجرای الزامات استانداردهای سری ISO9000 در سازمان، ضمن تحلیل نتایج و بررسی بازخوردها، موجب تضمین کیفیت و برآورده شدن رضایت مشتریان سازمان می شود. ارزش افزوده اصلی گروه محصول QMS در ارتباط با محصولات خرید، فروش و کنترل موجودی به خوبی مشهود می‌شود.

به منظور مشاهده اطلاعات تکمیلی در رابطه با هر یک از محصولات بالا، روی عنوان آن محصول که در ادامه آمده است، کلیک نمایید.


 

کنترل کیفیت (QCS)

کنترل کیفیت (QCS)

تضمین کیفیت (QAS)

تضمین کیفیت (QAS)

rightDotleftDot