Logo
جستجو

کنترل کیفیت (QCS)

شنبه 01 آبان 1400

‏زمان مطالعه

15:00 دقیقه


کنترل کیفیت (QCS)

Quality Control

QCS

کنترل کیفیت

 

کنترل کیفیت به عنوان یکی از دو شاخه گروه محصول مدیریت کیفیت، فعالیت های مربوط به ثبت اطلاعات و فرایند های مرتبط با بررسی کیفیت محصولات،اقلام ورودی،مصرفی و ... را انجام می دهد.

چرا باید از سیستم کنترل کیفیت در شرکت ها و سازمان ها استفاده نمود؟

 1. افزایش رضایت مصرف کنندگان
 2. کاهش هزینه تولید
 3. کاهش هزینه های ناشی از ضایعات
 4. کاهش ضایعات
 5. بهبود روش انجام کار

محصول کنترل کیفیت فنارپی یا QCS دارای فرایند های کسب و کاری به شرح ذیل می باشد:

 1. پیکربندی سیستم کنترل کیفیت:
  در این فرایند امکان  تعریف اطلاعات کیفی قلم-تامین کننده، روش ارزیابی نمونه،روش نمونه گیری، سایت کنترل کیفیت، طرح بازرسی کنترل کیفیت،طرح نمونه گیری، قلم کنترل کیفیت، مرکز کاری کنترل کیفیت، مشخصه بازرسی
 2. فرآیند کنترل کیفیت اقلام ورودی:
  در این فرایند ویژگی هایی مانند ثبت نظرات کنترل کیفیت، بررسی درخواست های کنترل کیفیت، بررسی نتایج و آزمایش، تخصیص نمونه بردار، تعیین آزمون کنترل کیفیت، تعیین وضعیت نهایی، توزیع آزمایش،ثبت اطلاعات نمونه 
 3. فرآیند کنترل کیفیت محصول:
  در این فرایند امکان ثبت نظرات کنترل کیفیت، ابطال درخواست کنترل کیفیت، بررسی درخواست کنترل کیفیت، بررسی نتایج و آزمایش، تخصیص نمونه بردار، تعیین آزمون کنترل کیفیت، تعیین وضعیت نهایی، توزیع آزمایش 
 4. کنترل کیفیت حین فرایند:
  فرآیند کنترل کیفیت حین فرآیند برای بررسی اقلامی که نیاز به بررسی کیفی در فرآیند تولید دارند به کار میرود. این فرآیند با دستور کارهای تولید که نیاز به کنترل کیفیت دارند آغاز میگردد. پس از ثبت دستور کار تولیدد، درخواست کنترل کیفیت توسط مدیر کنترل کیفیت و آزمایشگاه مورد بررسی قرارگرفته و لزوم یا عددم لزوم نیاز به کنترل کیفیت قلم ورودی را تعیین مینماید.  در این فرایند امکان مشخص کردن نمونه،انواع آزمایشات،فرایند تایید و یا رد و گزارش های مربوطه قابل استخراج می باشد.
 5. فرآیند کنترل کیفیت موجودی:
  این فرایند به منظور بررسی محصول و یا انبار به کار خواهد رفت و امکان تخصیص نمونه،آزمایشگاه های مربوط و بررسی نتایج را دارد.
 6. کنترل کیفیت غیرروتین:
  علاوه بر 3 حالت کلی در کنترل کیفیت امکان کنترل کیفیت غیر روتین نیز در سیستم قرار دارد تا در مواقع مورد نیاز سازمان ها از آن استفاده نمایند.

 

سایر محصولات این گروه محصول